นายสรายุธ เบ้าจรรยา
นายสรายุธ เบ้าจรรยา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
39   คน
สถิติทั้งหมด
22556   คน
เริ่มนับวันที่ 22 มีนาคม 2561
ภาพกิจกรรม อบต.ท่าศาลา
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลท่า...
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลท่า...
 • โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลท่า...
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลท่า...
 • โครงการป้องกันและควบคุมปัญหาโรคไข้เลื...
  โครงการป้องกันและควบคุมปัญหาโรคไข้เลื...
 • กิจกรรมการงานกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี...
  กิจกรรมการงานกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี...
 • กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ปี2560
  กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ปี2560
 • โครงการจัดประชุมเวทีสาธารณะครั้งที่ 3...
  โครงการจัดประชุมเวทีสาธารณะครั้งที่ 3...
นายสีหศักดิ์  ชุมเกียรติกุล
นายสีหศักดิ์ ชุมเกียรติกุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ชื่อ - นามสกุล
ประธานสภา
ร่างประกาศซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ปี 2563
ประกาศยื่นแบบภาษีประจำปี 2560
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนงิ้ว
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนงิ้ว
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านท่าสวรรค์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านท่าสวรรค์
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบพัสดุประจำปี 2562
ลงข่าว : 30/01/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าศาลา 55
ประกาประกาศ ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562
ลงข่าว : 07/11/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าศาลา 88
ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลงข่าว : 01/10/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าศาลา 103
ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลงข่าว : 01/10/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าศาลา 85
ประกาศ เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี
ลงข่าว : 10/07/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าศาลา 123
ประกาศ เรื่อง จ้างออกแบบก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานตามข้อบัญัญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงข่าว : 03/05/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าศาลา 170
ประกาศขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 17/09/2561 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าศาลา 163
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์
ลงข่าว : 24/07/2561 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าศาลา 176
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 8 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 24/11/2560 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าศาลา 187
ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน
ลงข่าว : 25/05/2561 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าศาลา 218
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
06/08/2020 : จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผข ๒๔๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/08/2020 : จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖๖๑๐๐๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/07/2020 : จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กท ๖๗๕๔ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/07/2020 : จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายทะเบียน กท ๗๖๕๔ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/07/2020 : จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะทะเบียน ผย ๖๔๗๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2020 : ประกวดราคาซื้อรถรยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ใช้จ่ายเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/07/2020 : ซื้อรถรยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ใช้จ่ายเงินสะสม)
22/06/2020 : ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภทเครื่องขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ต (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/06/2020 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/06/2020 : ซื้อวัสดุเกี่ยวกับวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กระดานข่าวทั่วไป
การบำบัดน้ำเสียแบบมีประสิทธิภาพด้วยปั๊มเคมี 02-261-8818 ( อ่าน 152 / ตอบ 0 )
    โดย : sreich  company   เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2561 : 11:35   
เพิ่มความปลอดภัยในการทำงานด้วยปั๊มเคมี 02-261-8818 ( อ่าน 161 / ตอบ 0 )
    โดย : sreich  company   เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2561 : 11:35   
ลดระยะเวลาในการทำงานด้วยปั๊มเคมี ( อ่าน 130 / ตอบ 0 )
    โดย : sreich  company   เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2561 : 11:35   
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ( อ่าน 228 / ตอบ 0 )
    โดย : sreich  company   เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2561 : 11:34   
KUTE น้ำยาทำความสะอาดคราบน้ำมัน สูตรน้ำ ชนิดเข้มข้น 02-261-8818 ( อ่าน 296 / ตอบ 0 )
    โดย : sreich  company   เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2561 : 11:34   
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
เต้ยอย่างเดียว01 ระเบียบวาทะศิลป์ แล้วคุณจะหลงรักหมอลำ
วันจักรี 6 เมษายน
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


<< สิงหาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กรมจัดหางาน
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กระทรวงการคลัง
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สำนักงบประมาณ
 • ธ.ธกส
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กรมทางหลวง
 • กรมสรรพากร
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรมบัญชีกลาง
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • โยธาไทย
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ศาลปกครอง