นายสรายุธ เบ้าจรรยา
นายสรายุธ เบ้าจรรยา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
50   คน
สถิติทั้งหมด
25973   คน
เริ่มนับวันที่ 22 มีนาคม 2561

ข่าวประกาศทั้งหมด

ค้นหาจาก :
07/10/2563 : ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 13
15/09/2563 : ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำปี 2563 46
08/09/2563 : ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำปี 2563 20
01/10/2561 : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 19
01/10/2561 : ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 17
30/01/2563 : ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบพัสดุประจำปี 2562 75
07/11/2562 : ประกาประกาศ ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562 111
01/10/2562 : ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 136
01/10/2562 : ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 106
10/07/2562 : ประกาศ เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี 140
03/05/2562 : ประกาศ เรื่อง จ้างออกแบบก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานตามข้อบัญัญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 200
02/10/2561 : ประกาศ การกำหนดการใช้ สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 155
13/02/2562 : ประกาศขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ครั้งที่ 1/2562 132
31/10/2561 : แผนปฏิบัติการจัดซื้จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 182
07/12/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 11 129
07/12/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 121
07/12/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนาเหนือ หมู่ที่ 6 133
07/12/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 8 72
29/11/2561 : ประกาศริบหลักประกันสัญญา เข้าเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา 57
17/09/2561 : ประกาศขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 207
16/08/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 136
24/07/2561 : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ 204
24/11/2560 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 8 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 223
25/06/2561 : ประกาศยกเลิกจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ครั้งที่ 2 145
25/05/2561 : ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน 240
07/05/2561 : ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ 94
29/03/2561 : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 180


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1