นายสรายุธ เบ้าจรรยา
นายสรายุธ เบ้าจรรยา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
48   คน
สถิติทั้งหมด
25971   คน
เริ่มนับวันที่ 22 มีนาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
11/09/2563 : ประกาศ เรื่องสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชา ในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
02/10/2560 : ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล
02/05/2560 : แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
31/07/2563 : ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความดปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
16/03/2563 : ประกาศ เรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยเฉพาะเจาะจง
16/03/2563 : ประกาศ เรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยเฉพาะเจาะจง
03/10/2562 : ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินและงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2562 ปีงบประมาณ 2562
07/12/3104 : บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561
05/04/2562 : บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2562
05/04/2562 : ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินและงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2562 ปีงบประมาณ 2562
05/04/2562 : ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินและงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2562 ปีงบประมาณ 2562
05/06/2562 : ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562
:
30/11/2560 : ประกาศประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๒
30/11/2560 : ประกาศประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน โครงการก่อสร้างฝายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กน้ำล้นผ่าน หมู่ที่ 10 บ้านท่าศาลา
30/11/2560 : ประกาศประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน โครงการก่อสร้างฝายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กน้ำล้นผ่าน หมู่ที่ 9 บ้านหัวนากลาง
30/11/2560 : ประกาศประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนงิ้ว
30/11/2560 : ประกาศประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านท่าสวรรค์
30/11/2560 : ประกาศประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านไส้ไก่
30/11/2560 : ประกาศประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโนนคูณ


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2