นายสรายุธ เบ้าจรรยา
นายสรายุธ เบ้าจรรยา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
22   คน
สถิติทั้งหมด
25527   คน
เริ่มนับวันที่ 22 มีนาคม 2561

ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล 

ลงข่าว : 02/10/2560

ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ  การแบ่งส่วนราชการ  และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเข้าชม : 27