นายสรายุธ เบ้าจรรยา
นายสรายุธ เบ้าจรรยา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
40   คน
สถิติทั้งหมด
22557   คน
เริ่มนับวันที่ 22 มีนาคม 2561

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

06/08/2020 : จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖๖๑๐๐๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/08/2020 : จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผข ๒๔๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/07/2020 : จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะทะเบียน ผย ๖๔๗๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/07/2020 : จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายทะเบียน กท ๗๖๕๔ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/07/2020 : จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กท ๖๗๕๔ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2020 : ประกวดราคาซื้อรถรยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ใช้จ่ายเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/07/2020 : ซื้อรถรยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ใช้จ่ายเงินสะสม)
23/06/2020 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/06/2020 : ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภทเครื่องขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ต (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/06/2020 : ซื้อวัสดุเกี่ยวกับวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ทรายกรอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/06/2020 : ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู.เอช.ที (รสจืด) ชนิดกล่อง สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าสวรรค์และเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน ๗ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/06/2020 : ซื้อวัสดุเกี่ยวกับวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/06/2020 : อาหารเสริม (นม) นม ยู.เอช.ที (รสจืด) ชนิดกล่อง สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าสวรรค์และเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน ๗ แห่ง
01/06/2020 : ซื้อวัสดุการศึกษาสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/06/2020 : ซื้อน้ำยาซีนอน ๒๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2020 : จ้างเหมาเครื่องจักรขุดถมดินกันน้ำเซาะฝายกั้นน้ำ บ้านหัวนาเหนือ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2020 : จ้างเหมาขนย้ายและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/05/2020 : จ้างเหมาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสูบน้ำประปา บ้านหัวนากลาง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/05/2020 : จ้างเหมาขนย้ายและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/05/2020 : ซื้อวัสดุเกี่ยวกับวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/05/2020 : จ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำสถานที่ (ป้ายบอกจุดหมายปลายทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/04/2020 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/04/2020 : จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและคลองส่งน้ำของแพสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/04/2020 : จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/04/2020 : ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/04/2020 : จ้างเหมาเครื่องจักรขุดรื้อคลองส่งน้ำคอนกรีตของแพสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/04/2020 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/04/2020 : จ้างเหมาซ่อมแซมท่อเมนส่งจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/04/2020 : จ้างเหมาซ่อมแซมผิวถนนลาดยางด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้้านท่าศาลา-บ้านดงเค็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/04/2020 : ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>