นายสรายุธ เบ้าจรรยา
นายสรายุธ เบ้าจรรยา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
46   คน
สถิติทั้งหมด
25969   คน
เริ่มนับวันที่ 22 มีนาคม 2561

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

22/10/2020 : ซื้อวัสดุเกี่ยวกับวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/10/2020 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ ๑๑ (เส้นทางจากถนนลาดยางไปวัดป่าหนองไผ่) ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/10/2020 : ซื้ออาหารเสริม (นม)
01/10/2020 : ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/2020 : จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/2020 : ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/2020 : ซื้อวัสดุสำนักงาน (ซองขาว มีครุฑ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/2020 : ซื้อวัสดุสำนักงาน (คู่มือการบริหารส่วนการบริหารบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลากรทางการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/2020 : จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์๔๘๔๕๓๐๐๐๑,๔๒๐๔๙๐๐๐๕,๔๒๐๔๙๐๐๐๘,๔๒๐๔๙๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/09/2020 : ซื้อครุภัณฅฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/09/2020 : ซื้อเสาวิทยุ เสาสไลด์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2020 : จ้างออกแบบจ้างออกแบบพร้อมเขียนแบบแปลนก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2020 : จ้างเหมาซ่อมแซมคันคูและท่อรับน้ำหนองดู่ บ้านหัวนาเหนือ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2020 : จ้างจ้างบำรุงรักษารยนต์ส่วนกลาง รถหน่วยปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา หมายเลขทะเบียน ขธ ๘๒๗๕ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2020 : ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒(๓๘ หน้า/นาที)ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2020 : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2020 : จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายตู้ไฟหน่วยปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2020 : จ้างเหมาจัดทำป้ายโครง ตามโครงการเฝ้าระวังและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2020 : วัสดุ ตรวจสารเสพติด ตามโครงการเฝ้าระวังและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
15/09/2020 : จ้างออกแบบพร้อมเขียนแบบแปลนก่อสร้าง
15/09/2020 : ซื้อซื้อพานพุ่มเงินพานพุ่มทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2020 : จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์กรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ (ซ่อมแซมถนน) และขุดบ่อชะลอน้ำกันน้ำป่าไหลหลาก บ้านหัวนาเหนือ หมู่ที่ ๖ และบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2020 : จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมทำบ่อพัก บ้านดงเค็ง หมูที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/09/2020 : จ้างเหมาจัดทำป้ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณพระวิชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/09/2020 : ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2020 : ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์เวชภัณฑ์ประจำรถฉุกเฉิน (เอกสารแนบท้าย) เป็นเงิน ๑๕,๔๐๑ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/09/2020 : จ้างจ้างซ่อมแซม บำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๖๗๕๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/08/2020 : โครงการขุดลอกหนองคู บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ ๘ ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๓
31/08/2020 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ ๑๑ (เส้นทางจากถนนลาดยางไปวัดป่าหนองไผ่) ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๓
31/08/2020 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๑๐ (เส้นทางจากบ้านนายสังเวียนไปบ้านไส้ไก่) ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๓


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>