นายสรายุธ เบ้าจรรยา
นายสรายุธ เบ้าจรรยา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
46   คน
สถิติทั้งหมด
25969   คน
เริ่มนับวันที่ 22 มีนาคม 2561

สำนักปลัด

ชื่อ - นามสกุล :
นายศราวุธ ภูมี
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสุกัญญา สิงชู
ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวเบญจมาศ อรุณพงศ์ศิริ
ตำแหน่ง :
นิติกร
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาววิไลวัลย์ ระวาทชัย
ตำแหน่ง :
นักพัฒนาชุมชน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายประจวบ แสนป้อ
ตำแหน่ง :
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
จ.อ.เกียรติพงษ์ มีสีบู
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางพรมณี พรมเหลา
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายศักรนันทน์ หงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวชิดชนก วนารักษ์
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายไกรณรงค์ อุดจันทร์
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายนาฎอนงค์ รุ่งเรือง
ตำแหน่ง :
ภารโรง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายณรงค์ชัย วันดี
ตำแหน่ง :
คนงานเครื่องสูบน้ำ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายเฉลิมพล บุญเจียง
ตำแหน่ง :
คนงาน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวจิรวรรณ์ วัลวาลย์
ตำแหน่ง :
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1