นายธนบดี ศรีศักดิ์
นายธนบดี ศรีศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
Social Network
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
53   คน
สถิติทั้งหมด
60612   คน
เริ่มนับวันที่ 22 มีนาคม 2561
ภาพกิจกรรม อบต.ท่าศาลา
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบ...
  โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบ...
 • เทศกาลกล้วยไม้ป่าบานและของดีเมืองมัญจ...
  เทศกาลกล้วยไม้ป่าบานและของดีเมืองมัญจ...
 • ภาพกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ปีงบประมาณ...
  ภาพกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ปีงบประมาณ...
 • ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่ง...
  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่ง...
 • กิจกรรม งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผ...
  กิจกรรม งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผ...
 • ภาพกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี2565 วัน...
  ภาพกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี2565 วัน...
 • การประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี2565 วัน...
  การประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี2565 วัน...
 • พิธีเปิดงานลอยกระทง ประจำปี2565 วันที...
  พิธีเปิดงานลอยกระทง ประจำปี2565 วันที...
 • นายธนบดี ศรีศักดิ์ นายก อบต.ท่าศาลา ...
  นายธนบดี ศรีศักดิ์ นายก อบต.ท่าศาลา ...
 • มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยประชาชนที่ประสบอ...
  มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยประชาชนที่ประสบอ...
 • ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพคนตาบอด 13หมู่บ้...
  ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพคนตาบอด 13หมู่บ้...
 • โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใ...
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใ...
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเปิดพื้นที่...
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเปิดพื้นที่...
 • กิจกรรมด้านคหกรรม ทำข้าวแต๋น,เบเกอรร...
  กิจกรรมด้านคหกรรม ทำข้าวแต๋น,เบเกอรร...
 • ศูนย์เรียนรู้เศษรฐกิจพอเพียงบ้านท่าสว...
  ศูนย์เรียนรู้เศษรฐกิจพอเพียงบ้านท่าสว...
 • กิจกรรมด้านเกษตรกรรมศูนย์เรียนรู้ชุมช...
  กิจกรรมด้านเกษตรกรรมศูนย์เรียนรู้ชุมช...
 • กิจกรรมด้านอุตสากรรมและหัตถกรรม การทอ...
  กิจกรรมด้านอุตสากรรมและหัตถกรรม การทอ...
 • มีการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพ...
  มีการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพ...
นายอำนาจ ทวีชีพ
นายอำนาจ ทวีชีพ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
นายสังคม บำรุงเชื้อ
นายสังคม บำรุงเชื้อ
ประธานสภา
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ
การขออนุญาตก่อสร้าง, ดัดแปลง, รื้อถอนอาคาร
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคารถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
ลงข่าว : 25/05/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าศาลา 11
ประกาศ แบบบก.06 จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า
ลงข่าว : 23/05/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าศาลา 9
ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ลงข่าว : 03/10/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าศาลา 38
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 2 รายการ
ลงข่าว : 17/02/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าศาลา 136
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 55 รายการ
ลงข่าว : 17/02/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าศาลา 72
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคารถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
ลงข่าว : 25/05/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าศาลา 11
ประกาศ แบบบก.06 จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า
ลงข่าว : 23/05/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าศาลา 9
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 55 รายการ
ลงข่าว : 17/02/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าศาลา 72
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
ลงข่าว : 11/11/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าศาลา 85
รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding)
ลงข่าว : 07/10/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าศาลา 92
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
โอน (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาล ด่วนที่สุด ( 31 พ.ค. 66 ) ขก 0023.3/14651
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
23/05/2023 : จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผย ๑๓๘๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/05/2023 : จ้างเหมาเป่าล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2023 : จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าสวรรค์ หมู่ ๗ และบ้านท่าสวรรค์ หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2023 : จ้างเหมาเครื่องจักรซ่อมแซมคันคูลำห้วยพะเนาว์ หมู่ ๓ และซ่อมแซมถนนดิน หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2023 : จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนงิ้ว หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/05/2023 : ประกวดราคาซื้อซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/05/2023 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทตลับหมึก สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/05/2023 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/05/2023 : โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๑๐ (เส้นทางจากบ้านนายสุพัฒน์ไปบ้านนายเดชา) ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
22/05/2023 : โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๑๐ (เส้นทางจากบ้านนายสุพัฒน์ไปบ้านนางทองขัน) ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
เต้ยอย่างเดียว01 ระเบียบวาทะศิลป์ แล้วคุณจะหลงรักหมอลำ
วันจักรี 6 เมษายน
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


<< มิถุนายน 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ธ.ออมสิน
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กระทรวงการคลัง
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมทางหลวง
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กรมจัดหางาน
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ศาลปกครอง
 • ธ.ธกส
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • โยธาไทย
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กรมบัญชีกลาง